Leirene våre; oversikt

Vi bruker normalt 3 leire på egen eiendom; 

  • Gården - for de minste (kapasitet 7 barn og 2 ledere) bygd fra 1831-2018
  • Valhall - for de mellomste (kapasitet 5 barn og 2 ledere) bygd 2020
  • Midgard - for de største (kapasitet 8 barn og 2 ledere) bygd 2021

I tillegg leier vi basseng og har reserve overnattingskapasitet på Sveum (utskilt fra Jernsætervangen Gård i 1893.)

Gården - for de minste

Valhall - for de mellomste

Midgard - for de største

Basseng og reserveleir - Sveum

Design by Dots | CMS: Makeweb.no